שתפו שכולם ידעו:

לתמיכה במאבק

תמונה של יד תמונה של יד

תתנגדו ל-225 חוקי
דיקטטורה משיחית!

תתנגדו
ל-225 חוקי
דיקטטורה
משיחית!

קואליציית הדיקטטורה המשיחית הגישה 225 הצעות חוק שמטרתן לרסק את הדמוקרטיה
היהודית ליברלית שלנו. הם זוממים לבנות דיקטטורה משיחית ומדינת הלכה. נגד זה אנחנו נלחמים.

קואליציית הדיקטטורה המשיחית הגישה 225 הצעות חוק שמטרתן לרסק את הדמוקרטיה היהודית ליברלית שלנו.
הם זוממים לבנות דיקטטורה משיחית ומדינת הלכה. נגד זה אנחנו נלחמים.

תמונת רקע מחאה תמונת רקע מחאה

225 סיבות להאמין

שהם הולכים על זה בכל הכוח

84

הצעות חוק

הצעות חוק

ריסוק מערכת המשפט

53

הצעות חוק

הצעות חוק

פגיעה בזכויות אדם

37

הצעות חוק

הצעות חוק

כפייה ועצימות דתית

30

הצעות חוק

הצעות חוק

פגיעה בכללי הבחירות

21

הצעות חוק

הצעות חוק

פגיעה בתקשורת חופשית

החוקים הכי מסוכנים

לחצו על כל כרטיסיה להבנת משמעות החוק

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/1551/25

הסדרת והפרדת

רחצה בין גברים

לנשים

 

הסדרת והפרדת רחצה

בין גברים לנשים

חוק ההפרדה – זו תחילתו של מדרון חלקלק שמשמעותו הפרדה בחוק בין גברים ונשים במרחב הציבורי והדרת נשים.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/1583/25

הרחבת הגדרת

הגזענות כלפי חרדים

 

הרחבת הגדרת

הגזענות כלפי חרדים

 

כל ביקורת על המגזר והמפלגות החרדיות תוכל להיחשב כגזענות שהעונש עליה הוא קנס או מאסר.
מפלגות שמבקרות את החרדים יוכלו להיפסל מהתמודדות לכנסת.

הכנה לקריאה ראשונה

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3734/25

חברות הממשלתיות

(תיקון הגדרת זיקה

אישית או פוליטית)

חברות הממשלתיות  (תיקון הגדרת

זיקה אישית או פוליטית)

חוק השחיתות לסידור עבודה למקורבים ופעילים פוליטיים בחברות ממשלתיות ולא לאנשי מקצוע.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/2802/25

ביטול עבירת מרמה

והפרת אמונים

ביטול עבירת מרמה

והפרת אמונים

בפועל הפיכת שחיתות לחוקית – כל פוליטיקאי יוכל למעול באמון הציבור ללא חשש.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/1579/25

הרחבת סמכויות

בתי דין רבניים

לנושאים אזרחיים

לפי דיני הלכה

הרחבת סמכויות בתי דין

לנושאים אזרחיים לפי

דיני הלכה

העברת עוד ועוד כח מבית המשפט לבתי הדין הרבניים, שמחוייבים לחוקי ההלכה, ונותנים עליונות לגברים על פני נשים.

הכנה לקריאה ראשונה

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/328/25

קביעת שעות הצבעה

בקלפיות ושינוי

יום השבתון ביום

הבחירות באופן

שיעזור לחרדים

על חשבון

חילונים

קביעת שעות הצבעה

בקלפיות ושינוי יום

השבתון ביום הבחירות

באופן שיעזור לחרדים

על חשבון חילונים

פגיעה בכוח האלקטורלי של הציבור החילוני העובד, וחיזוק משמעותי של המפלגות החרדיות, שחלק גדול ממצביעיהם לא עובדים.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3484/25

סמכויות מינהליות

(מעצרים והגבלות)

 

סמכויות מינהליות (מעצרים

והגבלות)

השר לביטחון לאומי – בן גביר, יקבל את הסמכות למעצר, הגבלת תנועה, איסור יציאה מהארץ של כל אזרח, לפי שיקול דעתו.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3464/25

חוק יסוד הכנסת

(שלילת סמכותו של בית

המשפט העליון

מלהתערב בהחלטות

ועדת בחירות מרכזית

לעניין אישור או פסילה

של מועמד או רשימה

מלהשתתף בבחירות)

חוק יסוד הכנסת

(שלילת סמכותו של בית 

המשפט העליון מלהתערב

בהחלטות ועדת בחירות מרכזית

לעניין אישור או פסילה

של מועמד או רשימה

מלהשתתף בבחירות)

בלי ביקורת של בג״צ, הקואליציה תחליט אילו רשימות  ומועמדים יכולות להתמודד לבחירות ואילו לא.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3769/25

הלאמת ערוצי

התקשורת והחלשת

הערוצים המסחריים

לצד חיזוק

ערוץ 14

הלאמת ערוצי התקשורת

והחלשת הערוצים

המסחריים לצד חיזוק

ערוץ 14

החוק לביטול עצמאות התקשורת – הכפפת כל ערוצי התקשורת והחדשות לראש הממשלה ולשר מטעמו.

הכנה לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3171/25

חוק השבות,

פגיעה ביוצאי

רוסיה, אוקראינה,

אתיופיה וארה"ב

חוק השבות, פגיעה ביוצאי

רוסיה, אוקראינה,

אתיופיה וארה"ב

חוק השבות יוכפף להלכה, כך שהרבנות תקבע מי יכול לעלות לישראל.
עולים מברית המועצות, אתיופיה ורפורמים אמריקאיים יהיו תחת חסדי הממסד הדתי.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/2801/25

חוק יסוד הממשלה

(איסור חקירה

פלילית נגד ראש

הממשלה במהלך

תקופת כהונתו)

חוק יסוד הממשלה

(איסור חקירה פלילית

נגד ראש הממשלה במהלך

תקופת כהונתו)

שם את ראש הממשלה מעל החוק מבלי חשש לשאת בהשלכות למעשיו, גם אם הם פליליים.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/2399/25

שירות המדינה

(מינויים)

(תיקון מינוי סגני

מנהלים כלליים)

שירות המדינה (מינויים)

(תיקון מינוי סגני

מנהלים כלליים)

החלפת הדרג המקצועי הבכיר במשרדי הממשלה, במינויים פוליטיים לא מקצועיים שמחוייבים אך ורק לשר.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3768/25

חוק יסוד לימוד

תורה, מתן זכויות

שוות בין אברכים שלא

משרתים לחיילים

חוק יסוד לימוד תורה,

מתן זכויות שוות בין אברכים

שלא משרתים לחיילים

חוק אי השוויון – אברכים יקבלו מעמד שווה ערך לחייל צה"ל, ינוקו מחובת הגיוס ויקבלו את כל ההטבות שחיילים מקבלים.

הכנה לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/2803/25

מינויים בשירות

המדינה, מינוי יועצים

משפטיים של משרדים,

היועץ המשפטי

לממשלה ופרקליט

המדינה

 

מינויים בשירות

המדינה, מינוי יועצים

משפטיים של משרדים,

היועץ המשפטי לממשלה

ופרקליט המדינה

חיסול שומרי הסף במשרדי הממשלה – כל שר יקבל כוח בלתי מוגבל במשרדו, גם אם תוכניותיו בניגוד לחוק.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק כ/947

חוק יסוד השפיטה

חיזוק הפרדת

הרשויות

חוק יסוד השפיטה

חיזוק הפרדת הרשויות

הקואליציה תוכל למנות שופטים מטעמה ובכך תיצור מערכת משפט שמחוייבת רק לה.

הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/89/25

חוק יסוד הממשלה

(חלוקת מנדטים

לסיעות הקואליציה)

חוק יסוד הממשלה

(תיקון בחירה ישירה לראש

הממשלה וחלוקת מנדטים

לסיעות הקואליציה)

החוק לביטול האופוזיציה – לאחר הבחירות, המפלגות שירכיבו את הקואליציה יקבלו 12 מנדטים נוספים. בפועל לא תהיה בישראל אופוזיציה אפקטיבית.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/1560/25

תיקון איסור שידול

קטינים להוצאה

בשאלה

 תיקון איסור שידול

קטינים להוצאה בשאלה

הממסד הדתי יקבל כח להשתיק תכנים הומניסטיים, דמוקרטיים ואזרחיים ולמעשה להגדיר כל תוכן שירצה כבלתי חוקי, כולל תכנים על נטיה וזהות מינית בבתי ספר.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק כ/949

חוק יסוד השפיטה

(ביקורת שיפוטית

בעניין תוקפו של חוק)

חוק יסוד השפיטה

(ביקורת שיפוטית

בעניין תוקפו של חוק)

שיתוק היכולת של בית המשפט לשמש כבלם לחקיקה אנטי-דמוקרטית. בפועל, מדובר במתן כח כמעט בלתי מוגבל לממשלה ולעומד בראשה.

הכנה לקריאה שניה ושלישית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3290/25

תיקון איסור הנפת

דגל של מדינת אויב

או של הרשות הפלסטינית

במרחב הציבורי

תיקון איסור הנפת דגל של

מדינת אויב או של

הרשות הפלסטינית

במרחב הציבורי

החוק למניעת הפגנות – ניתן יהיה לבטל כל הפגנה ולקנוס או לאסור את כל משתתפיה,
אם נצפה בה דגל פלסטין אחד. גם אם זו הפגנה של חצי מיליון אנשים.

הונח לקריאה טרומית

לחשיפת המשמעות המטלטלת

הצעת חוק פ/3214/25

חינוך ממלכתי

ופיקוח על

החינוך בישראל

חינוך ממלכתי ופיקוח

על החינוך בישראל

השב"כ נכנס למעקב אחרי מורים – בפעם הראשונה משטרה חשאית מפקחת על החינוך בישראל.

הונח לקריאה טרומית

איך זה משפיע עליי?

סוג חקיקה :

אוכלוסיה נפגעת :

225

הצעות חוק

סוג חקיקה

אוכלוסיה נפגעת

225

הצעות חוק

ממשיכים להתנגד

הצטרפו לקבוצת הוואטספ שלנו והישארו מעודכנים
תמונה לוגו ואטסאפ

להצטרפות

נלחמים על הדמוקרטיה

חובה להתנגד ולהתפקד!

המאבק משנה צורה בכל רגע ורגע. רוצים לדעת מה קורה, איפה
ומתי? רוצים להשפיע ולתרום? הירשמו כאן והישארו מעודכנים

המאבק משנה צורה בכל רגע ורגע. רוצים לדעת מה קורה, איפה ומתי? רוצים להשפיע ולתרום? הירשמו כאן והישארו מעודכנים

שדות המסומנים ב- * הם שדות חובה

שם מלא* שם מלא בבקשה
נייד* נייד בבקשה

הרשמתכם נקלטה!

יחד נציל את ישראל

הצטרפו לעדכוני המאבק בוואטספ

תמונה לוגו ואטסאפ

להצטרפות

חזרה לעמוד הראשי

הצטרפו
למאבק

הצטרפו למאבק

לתמיכה במאבק

Top